overOns

Stadshobbycentrum Het Baken te Helmond is opgericht met als doel een inspirerende en betaalbare plek te bieden voor volwassenen die niet of niet meer volledig aan het arbeidsproces (kunnen) deelnemen. Onze stichting staat bekend om de unieke locatie en de vele mogelijkheden voor creatieve begeleiding. Het Baken is een stichting die deelnemers in de gelegenheid stelt hun vrije tijd zo goedkoop mogelijk en zinvol in te vullen. Ons centrum kan bestaan door subsidie van de Gemeente Helmond, waarvoor wij er dankbaar zijn.

Doel:
Ruimte, middelen en deskundigheid ter beschikking te stellen aan de deelnemers, voor een zinvolle tijdsbesteding in de vorm van de uitoefening van hobby's en andere activiteiten, dit zonder winstoogmerk. Het incidenteel ter beschikking stellen van ruimten aan groepen van personen met een sociaal oogmerk.

Doelgroep:
Volwassenen die niet of niet meer volledig aan het arbeidsproces (kunnen) deelnemen. 

Activiteiten:
We organiseren een veelheid aan activiteiten, zoals:
- boekbinden
- computeren
- damesgym
- edelsmeden/sieraden maken/emailleren
- etsen
- glasbewerking ( fusen/glas in lood/glas stralen/Tiffany)
- handwerken
- houtbewerking
- keramiek
- modelbouw (hout)
- naaitechnieken
- pergamano
- porselein schilderen
- schilderen en tekenen
- toneel

Begeleiding:
Binnen een activiteit worden de deelnemers begeleid door een of soms twee begeleiders; er wordt niet klassikaal les gegeven. Op elk gewenst moment kan de deelnemer de hulp van zijn begeleider(s) inroepen teneinde het 'te maken iets' (object) tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Maar ook bij het maken van de objectkeuze, het maken van een plan van aanpak, de aanschaf van materialen en dergelijke kan hij/zij op de begeleider rekenen.

Lokalen:
We beschikken over goed ingerichte veilige lokalen en werkplaatsen, afgestemd op de betreffende activiteit.

Kantine:
Daarnaast is er een gezellige ontmoetingsruimte aanwezig waar koffie, thee, soep, frisdranken en dergelijke genuttigd kunnen worden tegen een laag tarief.

Wilt u wat meer weten?
Klik hier: Het ontstaan van ons Stadshobbycentrum door Mevr. Anne-Marie van Rooij-Timmermans
Klik hier: Een leuk filmpje over onze activiteiten

Tot slot:
Stadshobbycentrum Het Baken is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers ontvangen hiervoor dus geen enkele vergoeding. Op deze wijze kan de eigen bijdrage van de deelnemers laag worden gehouden.
De vrijwilligers zijn, via de Vrijwilligerscentrale, verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.


“Stadshobbycentrum Het Baken; al sinds 1985 actief!”