Bestuurs- en ereleden van Stadshobbycentrum Het Baken


Dagelijks bestuur

Voorzitter: Dhr. Patrick Vulders

Secretaris: Mevr. Anne-Marie van Rooij-Timmermans secretariaat@hetbaken-helmond.nl

Penningmeester: Dhr. Jozef Verbakel penningmeester@hetbaken-helmond.nl

Bestuursleden:

Dhr. Andries Panhuijzen  info@hetbaken-helmond.nl

Dhr. Tom Hagebols

Mevr. Anneke van den Reek

Financieel administrateur:

Dhr. Karel van Aerle  administrateur@hetbaken-helmond.nl

 

Ereleden:

- Dhr. W.P.F. Claassen
- Dhr. F.A.J.P. Van den Crommenacker
- Dhr. Th. Hagebols
- Dhr. P. Hakimpour
- Mevr. A. Reichert
- Mevr. A.M. van Rooij-Timmermans
- Dhr. J. Verbakel
- Mevr. A. van der Horst


“Onmisbaar; bestuur en vrijwilligers!”