Artikel 17 juli 2023 Weekblad De Loop door Wendy Lodewijk

https://www.helmondnu.nl/nieuws/algemeen/15335/stadshobbycentrum-het-baken-voor-iedereen-met-een-creatieve-hobby


Inleiding:
Het Baken is een stichting die deelnemers in de gelegenheid stelt hun vrije tijd zinvol in te vullen; bijv. door het uitoefenen van een hobby of het starten van een nieuwe activiteit. 

Doel:
Ruimte, middelen en deskundigheid ter beschikking te stellen aan de deelnemers, voor een zinvolle tijdsbesteding in de vorm van de uitoefening van hobby's en andere activiteiten, dit zonder winstoogmerk. Het incidenteel ter beschikking stellen van ruimten aan groepen van personen met een sociaal oogmerk.

Doelgroep:
Personen die niet of niet meer volledig aan het arbeidsproces (kunnen) deelnemen. 

Activiteiten:
We organiseren een veelheid aan activiteiten, zoals:
- boekbinden, boetseren en keramiek, computeren, damesgym, edelsmeden,
- emailleren, glas fusen, glas in lood, glas stralen, Tiffany,
- metaalbewerking, modelbouw (hout),
- naaitechnieken en handwerken, pergamano, porseleinschilderen,
- schilderen en tekenen, timmeren en toneel.
Voor een beschrijving van de activiteiten: zie het tabblad Activiteiten. De planning vinden we op het tabblad Planning en voor een foto-impressie van elke activiteit zie het tabblad Foto's Activiteiten.
Tevens vind u onze Promotiefilm en een impressie van onze Open Dag op het tabblad Variamedia.

Begeleiding:
Binnen een activiteit worden de deelnemers begeleid door een of soms twee begeleiders; er wordt niet klassikaal les gegeven. Op elk gewenst moment kan de deelnemer de hulp van zijn begeleider(s) inroepen teneinde het 'te maken iets' (object) tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Maar ook bij het maken van de objectkeuze, het maken van een plan van aanpak, de aanschaf van materialen en dergelijke kan hij/zij op de begeleider rekenen.

Lokalen:
We beschikken over goed ingerichte lokalen en werkplaatsen, afgestemd op de betreffende activiteit.

Kantine:
Daarnaast is er een gezellige ontmoetingsruimte aanwezig waar koffie, thee, soep, frisdranken en dergelijke genuttigd kunnen worden. 

Tot slot:
Stadshobbycentrum Het Baken is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers ontvangen hiervoor dus geen enkele vergoeding. Op deze wijze kan de eigen bijdrage van de deelnemers laag worden gehouden (zie verder het tabblad Algemeen). De vrijwilligers zijn, via de Vrijwilligerscentrale, verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.